Skip to main content

Beskyttelse af data

I dag er data på mange måder blevet rygraden i de fleste virksomheder. Desværre er IT-sikkerhed kommet under stigende pres fra flere sider; ny teknologi, krig osv. Databeskyttelse er blevet en af de mest centrale udfordringer for store dele af erhvervslivet. Det handler ikke blot om beskyttelse af følsomme personoplysninger, men også om at sikre alle former for data. Men databeskyttelse er kompliceret af flere årsager; det rækker ind i mange dele af en virksomhed, plus det faktum at hvad der var sikkert igår er ikke nødvendigvist sikkert i dag.

I denne blog vil jeg udforske, hvorfor databeskyttelse er vigtig, hvilke aspekter man bør fokusere på, hvordan man effektivt beskytter data, og hvordan software kan være en vigtig allieret i denne proces.

Vidste du, at en hurtig reaktion på et databrud kan minimere langsigtede skader forbundet med kundeafgang og tabt tillid? (www.ponemon.org)

Derfor er databeskyttelse vigtig

Databeskyttelse er vigtig af flere grunde:

  1. Forretningsfortrolighed: For virksomheder er databeskyttelse kritisk for at beskytte forretningshemmeligheder, følsomme oplysninger og intellektuel ejendom. Misbrug eller lækage af disse oplysninger kan have alvorlige konsekvenser, herunder økonomiske tab og skade på omdømmet.
  2. Privatlivsbeskyttelse: Databeskyttelse er afgørende for at sikre individets ret til privatliv. Når personlige oplysninger behandles, er det vigtigt at respektere og beskytte disse oplysningers fortrolighed for at forhindre misbrug eller uautoriseret adgang.
  3. Overholdelse af lovgivning: Mange lande har lovgivning på plads, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger og straffer overtrædelser af databeskyttelsesregler. At overholde disse love er ikke kun et juridisk krav, men også en etisk forpligtelse.
  4. Tillid og troværdighed: Ved at demonstrere engagement i databeskyttelse opbygger virksomheder tillid hos deres kunder, partnere og interessenter. Tillid er afgørende for opretholdelsen af succesfulde relationer og langsigtede forretningssamarbejder.
  5. Beskyttelse mod cyberkriminalitet: Med den stadigt voksende trussel fra cyberkriminalitet er effektiv databeskyttelse afgørende for at forhindre datatyveri, ransomware-angreb og andre former for cyberangreb, der kan skade virksomheder og enkeltpersoner.

Modtag vores nyhedsbrev!

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Lovgivninger der berører databeskyttelse

I Danmark er der flere lovgivninger og regler, der har betydning for en virksomheds cybersikkerhed og håndtering af persondata:

  1. Persondataforordningen (GDPR): GDPR er en EU-forordning, der regulerer beskyttelse af persondata og privatlivets fred for enkeltpersoner inden for EU og EØS. Det pålægger strenge krav til behandling og beskyttelse af persondata og giver enkeltpersoner kontrol over deres egne oplysninger.
  2. Databeskyttelsesloven: Databeskyttelsesloven implementerer GDPR i dansk ret og indeholder supplerende bestemmelser, der gælder for behandling af persondata i Danmark.
  3. Net- og informationssikkerhedsloven: Denne lov fastlægger krav til informationssikkerhed og håndtering af fortrolige oplysninger i den offentlige sektor. Det gælder for offentlige myndigheder og andre enheder, der er omfattet af loven.
  4. Sikkerhedsbekendtgørelsen: Denne bekendtgørelse fastsætter specifikke krav til sikkerheden for persondata i forskellige situationer, f.eks. ved elektronisk kommunikation eller i forbindelse med it-systemer.
  5. NIS2: Dette direktiv, som også er kendt som Network and Information Systems Directive, er en EU-direktiv, der sigter mod at forbedre sikkerheden og modstandsdygtigheden af netværks- og informationssystemer inden for visse sektorer.

Disse lovgivninger udgør rammerne for, hvordan virksomheder i Danmark skal håndtere cybersikkerhed og beskytte persondata. For at overholde datareglerne, er det disse love man som virksomheder skal sætte sig ind i og overholde.

Sådan beskytter I data

Databeskyttelse vedrører mange områder af en virksomhed, heriblandt virksomhedens organisation, arbejdsprocesser og databehandling:

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Sådan kan vi hjælpe med at beskytte data

Databeskyttelse er en løbende proces, som kan delvist afhjælpes via software. Hos Safe Online har vi skabt tre værktøjer til at beskytte data, der indeholder følsomme oplysninger:

DataMapper - find jeres følsomme persondata
ShareSimple - send og modtag data sikkert i Outlook
RequestManager - håndter dataforespørgsler let

Sebastian Allerelli
Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn