Skip to main content

Vi hjælper med ét centralt område af NIS2

NIS2 er et EU-direktiv, der vedrører europæiske virksomheders cybersikkerhed. At forberede sig på NIS2-direktivet kræver en stor indsats, da det berører en virksomhed inden for mange forskellige områder af cybersikkerhed – IT-systemer, netværk, leverandører, håndtering af data osv. Hos Safe Online udvikler vi software, der gør virksomheder i stand til at håndtere behandling af følsomme data på en ansvarlig måde. Det er et centralt område man som virksomhed skal have styr på, hvis man vil være NIS2-compliant.

Indlægget her er for jer, der søger en måde at overholde NIS2 inden for den del af cybersikkerhed, der vedrører behandling af persondata. Hvis I søger en mere bredere tilgang til at overholde NIS2, anbefaler vi, at I kontakter rådgivningsvirksomheden BDO Danmark.

Dette siger NIS2 om følsomme data

Ifølge Dansk Standard anbefales det, at man bruger ISO27001 i forhold til at opfylde kravene i NIS2. ISO27001 fastsætter retningslinjerne for virksomhedens cyber- og informationssikkerhed, hvilket er præcist hvad NIS2-direktivet sætter krav til. Det er ikke påkrævet at bruge ISO27001 som reference for at overholde NIS2. Det afgørende er, at man arbejder struktureret med informationssikkerhed, og her er ISO27001 oplagt at følge. I forhold til behandling af en virksomheds følsomme data, betyder ISO27001, at man opfylder følgende:

  • Man skal identificere sine følsomme data
  • Man skal have statistik af sine følsomme data i real-tid
  • Man skal beskytte sine følsomme data ved at flytte det til en sikker placering eller slette det
  • Man skal have sine følsomme data klar til datarevision

Vil du vide mere om NIS2?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Få hjælp til NIS2 med DataMapper

Hos Safe Online udvikler vi værktøjer til behandling af følsomme data, herunder persondata. Et af værktøjerne er DataMapper, som er et Data Discovery-værktøj, der scanner en virksomheds datasystemer for at finde de filer, mails og billeder, som har følsomt indhold. Sådan kan DataMapper hjælpe med NIS2:

1. Identificering
Ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning-algoritmer scanner og finder DataMapper følsomt indhold i filer, mails og billeder. Det sker langt hurtigere, end hvis man skulle gøre det manuelt. Efter et scan får man alle dokumenter præsenteret på en liste.

2. Analyse
I DataMapper får man adgang til realtidsanalyser med den vigtigste statistik, der giver et komplet overblik over dokumenterne.

3. Håndtering
Efter et scan kan man slette, godkende eller flytte dokumentet til en sikker placering, hvor filen er beskyttet. Man kan tage hånd om filerne én ad gangen eller i bulk.

4. Klargøring
Med DataMapper følger et Power BI-værktøj, hvor man kan få avancerede rapporter for organisationens håndtering af følsomme data. Disse rapporter kan man brug som dokumentation til Datatilsynet.

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Brug DataMapper til at lave en GAP-analyse

En centralt del af NIS2 er udarbejdelse af en risikovurdering for éns cybersikkerhed. I forbindelse med følsomme oplysninger kan DataMapper hjælpe med at udarbejde en GAP-analyse. En GAP-analyse handler om at identificere de områder der bør forbedres, hvad éns endemål er og hvordan man vil nå dette mål.

I denne situation bør endemålet være de føromtalte NIS2-regler for behandling af følsomme persondata. Via et scan med DataMapper, får I statistik for, hvordan jeres faktiske situation er, når det gælder jeres beholdning af følsomme persondata. I vil tydeligt kunne gennemskue hvilke data I er nødt til at tage hånd om, for at leve op til NIS2.

Et eksempel kunne være, at I har angivet i jeres privatlivspolitik, at I kun opbevarer følsomme data i 6 måneder. Med DataMapper kan I scanne jeres filer, mails og billeder og finde ud af præcist hvor gamle de filer, mails og billede, I har, der indeholder følsomme oplysninger rent faktisk er.

Forbered jeres følsomme data på NIS2

Som virksomhed kan man ikke blive NIS2-compliant, hvis ikke man har styr på sine persondata. Hvis I leder efter en nem måde at behandle følsomme oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med NIS2-direktivet, så kig nærmere på vores Data Discovery-værktøj, DataMapper. DataMapper kan hjælpe jer med at få styr på jeres følsomme data i henhold til NIS2, og det kan hjælpe i udarbejdningen af en GAP-analyse. Således kan DataMapper skabe fundamentet til at nedbringe jeres sikkerhedsrisici og leve op til NIS2.

Sebastian Allerelli

Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn