Skip to main content

En guide til datalovgivning

I en verden, hvor data er blevet en uvurderlig ressource, er det afgørende for en virksomhed at forstå de love og regulativer, der styrer, hvordan data behandles og beskyttes. Men datalovgivning er et kompliceret område, der kræver juridisk indsigt for at navigere i. Denne blog skal give et overblik over de vigtigste love og standarder, der gælder for jeres virksomhed.

Vidste du, at virksomheder, der ikke overholder datalovgivninger som GDPR, oplever væsentlig højere omkostninger i forbindelse med et databrud? (www.kitework.com)

Et overblik over datalovgivning

Datalovgivning påvirker enhver virksomhed, der behandler personoplysninger – noget de færreste moderne virksomheder kan se sig fri af. En virksomhed er underlagt datalovgivning både på et nationalt og internationalt niveau. Mens noget datalovgivning optræder på et regionalt plan, er der nationale datalovgivninger, som kun gælder det enkelte land. Hertil kommer, at der findes forskellige områder, hvori en datalovgivning kan være i berøring med en virksomhed; mens nogle lovgivninger drejer sig om virksomhedens håndtering af personoplysninger, drejer andre sig om virksomhedens cybersikkerhed, IT-udstyr, databrud etc. Her er en oversigt over af de mest centrale datalovgivninger:

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) er en omfattende databeskyttelsesforordning, der gælder for enhver virksomhed, der behandler personoplysninger om EU-borgere, uanset hvor i verden de er baseret. Forordningen fastsætter klare retningslinjer for, hvordan personoplysninger indsamles, lagres, behandles og deles, og det giver enkeltpersoner stærke rettigheder til kontrol over deres egne data.

UK-GDPR
Efter Storbritanniens udtræden af EU har landet stadigvæk beholdt en version af GDPR i sin nationale lovgivning i form af UK-GDPR. Denne dataforordning ligner i høj grad EU-versionen, men der er mindre justeringer for at tilpasse sig Storbritanniens egen lovgivning.

CCPA
CCPA (California Consumer Privacy Act) er en lovgivning, der giver forbrugerne i Californien øgede rettigheder og kontrol over deres personlige oplysninger. Den giver forbrugerne ret til at vide, hvilke data der indsamles om dem, ret til at nægte salg af deres data og ret til at kræve sletning af deres data samt en række andre datarettigheder.

CPRA
CPRA (California Privacy Rights Act) er en relativ ny lov, der blev vedtaget i Californien og er en opdatering til CCPA (California Consumer Privacy Act). CPRA udvider og styrker beskyttelsen af forbrugernes personoplysninger og introducerer nye krav for virksomheder, der opererer i Californien.

PIPL
PIPL (Personal Information Protection Law) er Kinas svar på GDPR og sigter mod at styrke beskyttelsen af personoplysninger i landet. Lige som GDPR pålægger denne lov strenge krav til virksomheder, der indsamler og behandler personoplysninger, og indeholder omfattende regler om samtykke, datasikkerhed og tvangsforanstaltninger.

NIS2 
NIS2 (Network and Information Security Directive) er en europæisk lov, der fokuserer på at forbedre cybersikkerheden i sektorer, der er afgørende for samfundets funktion, såsom energi, transport, bankvæsen og sundhedssektoren. Den pålægger operatører af væsentlige tjenester og digitale tjenesteydere at vedtage passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres netværk og informationssystemer.

ISO 27001
ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhedsstyringssystemer, der fastlægger kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og kontinuerlig forbedring af et virksomheds informationssikkerhedsstyringssystem. Overholdelse af denne standard hjælper organisationer med at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af deres information.

ISO 9001
ISO 9001 er en international standard for kvalitetsstyringssystemer, der fokuserer på at sikre, at organisationer leverer produkter og tjenester af høj kvalitet, der opfylder kundernes behov og forventninger. Selvom det ikke er specifikt rettet mod datasikkerhed, spiller et velfungerende kvalitetsstyringssystem en afgørende rolle i at sikre, at data behandles og beskyttes på en ansvarlig måde.

Modtag vores nyhedsbrev!

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Læs mere om datalovgivning

 • GDPR-rettigheder: Find ud af hvad dine GDPR-rettigheder er
 • PII: hvad gemmer der sig bag personhenførbart data
 • Fordele ved GDPR: Opdag og udnyt fordelene ved at overholde GDPR
 • Databeskyttelsesdirektivet: Bliv klogere på det gamle EU-direktiv for persondata
 • Persondataloven: Find ud af hvad Persondataloven betyder for jer
 • Retten til at blive glemt: Hvad betyder retten til at blive glemt
 • Bliver GDPR håndhævet: Håndhæves GDPR virkelig?
 • Vejledning persondataloven: Bliv vejledt i Persondataloven
 • Dataetik: Dyk ned i baggrunden for datalovgivning – dataetik
 • Rettigheder for persondata: Hvilke rettigheder gælder for persondata
 • Videoovervågning: Hvilke GDPR-regler gælder ved videoovervågning
 • Privacy by Default: Dette princip bliver mere central inden for softwareudvikling

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Søger I hjælp til at navigere i datareglerne?

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på de datalovgivninger, der gælder for jer. Ved at overholde disse love og implementere passende sikkerhedsforanstaltninger kan man skabe grundlaget for beskytte personlige oplysninger, fremme tillid og sikkerhed i den digitale verden. For at hjælpe med at beskytte data, skaber vi i Safe Online IT-værktøjer, der er udvikling i overensstemmelse med nationale såvel som internationale datalovgivning:

DataMapper - find jeres følsomme persondata
ShareSimple - send og modtag data sikkert i Outlook
RequestManager - håndter dataforespørgsler let

Sebastian Allerelli
Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn