Skip to main content

Hvad er International Standardization Organization?

Efter 2. verdenskrig opstod behovet for at etablere internationale standarder for at sikre høj kvalitet i produkter og tjenester på tværs af landegrænser. Dette førte til etableringen af International Organization for Standardization (ISO) i partnerskab med United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) i 1946. ISO’s mål var at definere fælles forretningsstandarder, og den første standard, ISO/Ra:1951, blev offentliggjort i 1951.

Med mere end 22.000 standarder har ISO over 75 års erfaring med at bidrage til standardisering og kvalitetssikring på tværs af industrier og forretningsområder. ISO9001 er en af disse standarder inden for datalovgivning.

Hvad er ISO9001?

ISO9001 udgør et internationalt anerkendt kvalitetsledelsessystem (QMS), der ofte associeres med høj kvalitet, effektiv styring og en struktureret dialog med kunder. Dette ledelsessystem fungerer sammen med andre systemer, som jeres virksomhed måske allerede anvender, såsom total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing. ISO 9001 for kvalitetsledelse tilbyder tydelige definitioner af processer, værdier og en kontinuerlig overvågning og evaluering, hvilket giver organisationen et anerkendt og grundlæggende værktøj til styring. Nøgleelementerne i ISO9001 inkluderer:

 1. Ledelse: Organisationens ledelse skal vise engagement i at opfylde kvalitetsmålene og kontinuerligt forbedre QMS
 2. Kundefokus: Organisationen skal forstå og opfylde kundens krav og forventninger for at sikre tilfredshed
 3. Involvering af medarbejdere: Alle medarbejdere skal være engagerede og opmærksomme på deres rolle i at opnå kvalitetsmålene
 4. Procesorientering: Organisationen skal identificere, forstå og styre sammenhængen mellem dens processer for at opnå de ønskede resultater
 5. Kontinuerlig forbedring: Organisationen skal stræbe efter kontinuerlig forbedring af QMS baseret på evaluering af data og resultater
 6. Faktabaseret beslutningstagning: Beslutninger skal træffes på baggrund af pålidelig information og dataanalyse
 7. Relationer til interessenter: Organisationen skal forstå og administrere sine relationer til interessenter for at opfylde deres krav

Vil du have hjælp til at overholde ISO9001?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Hvordan overholder man ISO9001?

Overholdelse af ISO9001 indebærer en systematisk tilgang til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af standarder, der tilsammen udgør et kvalitetsstyringssystem. Her er nogle skridt, der kan hjælpe en organisation med at opfylde ISO9001-kravene:

 1. Ledelse: Sikr, at ledelsen er aktivt involveret i at fastlægge og støtte kvalitetsmål.
 2. Kundefokus: Identificer og forstå kundens krav og forventninger for at kunne levere tilfredsstillende produkter eller tjenester.
 3. Involvering af medarbejdere: Uddan og engager medarbejderne i kvalitetsmålene og processerne.
 4. Procesorientering: Identificer og dokumenter nøgleprocesser og deres samspil for at sikre effektivitet og kvalitet.
 5. Kontinuerlig forbedring: Implementer en cyklus af planlægning, udførelse, evaluering og forbedring for at opretholde og forbedre kvaliteten.
 6. Faktabaseret beslutningstagning: Brug data og analysemetoder til at træffe velinformerede beslutninger.
 7. Relationer til interessenter: Kommuniker med og reager på kravene fra interessenter for at opretholde positive relationer.

Som virksomhed er det muligt at blive certificeret i ISO9001. En ISO9001-certificering bekræfter, at en organisation opfylder internationale standarder for kvalitetsstyringssystemer. Det er en anerkendelse af organisationens evne til at levere produkter eller tjenester af høj kvalitet og forpligte sig til kontinuerlig forbedring.

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Vil I have hjælp til ISO9001?

For at opfylde ISO9001-kravene er det afgørende, at man har en klar forståelse af hvilke følsomme data, man som virksomhed råder over. Det letter risikostyring, fremmer kundetilfredsheden og giver grobund for nøjagtig dokumentation, hvilket er afgørende for effektiv kvalitetsledelse.

Med vores Data Discovery-værktøj, DataMapper, får I overblik over hvilke følsomme data, I har, hvilket er grundlaget for at sikre høj kvalitet i jeres produkter og tjenester i overensstemmelse med ISO9001.

Sebastian Allerelli

Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn