Skip to main content

Hvad er ISO?

Oprindelsen af ISO27001 stammer fra efter afslutningen af 2. verdenskrig, hvor der opstod et behov for at etablere internationale standarder, der kunne garantere sikkerhed, pålidelighed og høj kvalitet for produkter og tjenester på tværs af landegrænser. Dette førte til et partnerskab mellem International Organization for Standardization (ISO) og United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) i 1946 med det formål at definere fælles forretningsstandarder. Den første standard, ISO/Ra:1951, blev derefter offentliggjort i 1951 som et resultat.

Siden grundlæggelsen har ISO udgivet over 22.000 standarder, der spænder over alle facetter af erhvervslivet og teknologien. Disse standarder fungerer bl.a. som retningslinjer for  B2B-sektoren, når de vælger leverandører og samarbejdspartnere. Med mere end 75 års erfaring har ISO solidt etableret sig som en indflydelsesrig aktør, der bidrager markant til standardisering og kvalitetssikring på tværs af forskellige industrier.

Hvad er ISO27001?

ISO27001 er en international standard, der drejer sig om informationssikkerhed. Denne standard er en international datalovgivning, der definerer kravene til et Information Security Management System (ISMS), hvilket er en systematisk og struktureret ramme til at beskytte virksomheders  data. Nøgleelementerne i ISO27001 inkluderer:

  1. Dataoverblik
  2. Politikker
  3. Risikostyring
  4. Sikkerhedsforanstaltninger
  5. Revision
  6. Awareness
  7. Certificering

Implementeringen af ISO27001 gør det muligt for virksomheder at demonstrere, at de tager informationssikkerhed alvorligt. Dette kan øge tilliden hos kunder, partnere og interessenter ved at vise, at organisationen har etableret effektive processer til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af deres information. En virksomhed kan endda blive certificeret i overensstemmelse med ISO27001-standarden af en autoriseret certificeringsinstans, hvilket yderligere styrker dens integritet.

Vil du have hjælp til at håndtere ISO27001?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

ISO og GDPR

ISO27001 og GDPR udgør to væsentlige rammer for informationssikkerhed og beskyttelse af personlige data. Mens ISO27001 fokuserer på oprettelse og vedligeholdelse af et Information Security Management System (ISMS), der identificerer og håndterer trusler og sårbarheder, adresserer GDPR beskyttelsen af individets privatliv og rettigheder ved at fastlægge regler for behandling af personlige oplysninger. I GDPR skal virksomheder respektere individuelle rettigheder så som retten til information, retten til at blive glemt m.m. Overtrædelser af GDPR kan føre til betydelige bøder. Trods forskellene supplerer ISO27001 og GDPR hinanden. Implementeringen af ISO27001 kan hjælpe virksomheder med at opfylde GDPR-krav om datasikkerhed og risikostyring, og begge rammer arbejder sammen for at skabe en stærk beskyttelse af personlige data og overholdelse af internationale standarder.

Hvordan overholder man ISO27001?

Overholdelse af ISO27001 involverer en systematisk tilgang til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et Information Security Management System (ISMS). Her er nogle skridt, der kan hjælpe en organisation med at opfylde ISO27001-kravene:


1.
Dataoverblik

Identificer alle informationssikkerhedsrelaterede aktiver og evaluer de tilknyttede risici. Dette omfatter vurdering af trusler, sårbarheder og konsekvenser.

2. Politikker

Formuler en informationssikkerhedspolitik, der afspejler organisationens forpligtelse til at beskytte information. Sørg for at denne politik er kommunikeret og forstået på tværs af organisationen.

3. Risikostyring

Implementer en struktureret proces for risikostyring, der omfatter risikovurdering, risikobehandling og risikoovervågning. Dette hjælper med at identificere og håndtere trusler og sårbarheder.

4. Sikkerhedsforanstaltninger

Indfør passende sikkerhedsforanstaltninger baseret på identificerede risici og krav i ISO27001. Dette kan omfatte tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

5. Revision

Indfør processer til regelmæssig overvågning og evaluering af ISMS. Dette omfatter intern revision, ledelsesgennemgang og håndtering af databrud.

6. Awareness

Sørg for, at medarbejdere er uddannede og bevidste om informationssikkerhedsforanstaltninger samt deres rolle i forhold til at opretholde datasikkerheden.

7. Certificering

Lad en autoriseret certificeringsinstans gennemføre en audit af ISMS på jer for at vurdere, om I overholder ISO27001 med henblik på at blive blåstemplet.

Overholdelse af ISO27001 er en kontinuerlig proces, og virksomheder skal regelmæssigt revidere og opdatere deres ISMS for at sikre effektiv beskyttelse af information. Certificeringen er en bekræftelse på, at organisationen opfylder de internationale standarder for informationssikkerhed.

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Vil I have hjælp til ISO27001?

For at opfylde ISO27001 kravene er det afgørende, at man har en klar forståelse af de følsomme data, man håndterer. Dette er essentielt for at identificere informationssikkerhedsaktiver og evaluere risici. Kendskab til følsomme data guider implementeringen af målrettede sikkerhedsforanstaltninger og letter ansvarlig databehandling for medarbejderne. I sidste ende skaber denne viden fundamentet for en stærk informationssikkerhedskultur i overensstemmelse med internationale standarder.

Med vores Data Discovery-værktøj DataMapper får du overblikket over, hvilke følsomme data I råder over, som er grundlaget for at overholde sikkerhedsstandarder så som ISO27001.

Sebastian Allerelli

Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn