Skip to main content

Sådan gør du det nemmere for medarbejderne at overholde GDPR

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er et omfattende sæt af forordninger, der blev indført for at beskytte personoplysninger om enkeltpersoner inden for Den Europæiske Union (EU). Som virksomhed er det jeres ansvar at sikre, at jeres medarbejdere er opmærksomme på og overholder GDPR-reglerne.

En af de væsentligste udfordringer ved overholdelse af GDPR er at få medarbejderne med på de nye regler. Medarbejdere forstår muligvis ikke vigtigheden af databeskyttelse eller ved måske ikke, hvordan de håndterer personlige data korrekt. Der er dog flere trin, I kan tage for at uddanne og engagere jeres medarbejdere for at hjælpe dem med at forstå vigtigheden af GDPR-overholdelse og tage de nødvendige skridt til at beskytte personlige data.

Uddan medarbejdere i GDPR

Det første skridt i at få medarbejderne til at overholde GDPR er at give dem den nødvendige træning og uddannelse. Dette inkluderer at give oplysninger om, hvad GDPR er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det påvirker deres daglige arbejde.

I bør også give undervisning i specifikke GDPR-regler, såsom hvordan man håndterer persondata, hvordan man identificerer og rapporterer databrud, og hvordan man håndterer anmodninger om datasletning eller berigtigelse. Uddannelsen bør være skræddersyet til den enkelte medarbejders specifikke roller og ansvar og bør foregå på en måde, der er let at forstå og anvende i praksis.

Beskriv konsekvenserne

Det er vigtigt at kommunikere til jeres medarbejdere om de alvorlige konsekvenser af manglende overholdelse af GDPR. Dette inkluderer de potentielle bøder og sanktioner, der kan pålægges virksomheden, såvel som den potentielle skade på virksomhedens omdømme.

Understreg, at manglende overholdelse ikke kun er et juridisk spørgsmål, men også et forretningsspørgsmål. Databrud kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og dens kunder og kan føre til tab af tillid og et tab i omsætning.

Skab en GDPR-kultur

At skabe en GDPR-kultur er afgørende for at få medarbejderne til at overholde GDPR. Det betyder at sikre, at alle medarbejdere forstår vigtigheden af databeskyttelse og den rolle, de spiller i beskyttelsen af personlige data.

Tilskynd medarbejdere til at tage en aktiv rolle i beskyttelsen af personlige data ved at give dem de nødvendige værktøjer og ressourcer. Dette omfatter at give dem den nødvendige træning og uddannelse samt de nødvendige systemer og processer til håndtering af personoplysninger.

Tilskynd medarbejderne til at rapportere eventuelle problemer eller bekymringer relateret til databeskyttelse og sikre sig, at de er opmærksomme på processen for rapportering af databrud.

Få en GRATIS licens til ShareSimple i dag!

Gå foran med eksempel

Ledelse er afgørende for at få medarbejderne til at overholde GDPR. Som leder er det dit ansvar at sætte tonen og gå foran med et godt eksempel. Dette omfatter at sikre, at du er opmærksom på og overholder GDPR-reglerne, samt at medarbejderne er opmærksomme på og overholder GDPR-reglerne.

Sørg for, at du er synlig og tilgængelig for dit team, og at du er aktivt engageret i at sikre overholdelse af GDPR. Vis medarbejderne, at du er forpligtet til databeskyttelse, og at du tager de nødvendige skridt til at beskytte personlige data.

Brug teknologi

Teknologi spiller en vigtig rolle i overholdelse af GDPR. Invester i data discovery og datastyringsløsninger, der kan hjælpe jer med at identificere og administrere personlige data. Dette omfatter løsninger, der kan hjælpe jer med at identificere og rapportere databrud, samt løsninger, der kan hjælpe jer med at håndtere anmodninger om datasletning og berigtigelse.

Implementer datakryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata, og sørg for, at I har de nødvendige systemer og processer på plads til at håndtere persondata.

Revider jeres compliance

Endelig er det vigtigt at overvåge og revidere overholdelse af GDPR-reglerne. Dette omfatter regelmæssig gennemgang og revision af processer og systemer samt overvågning af medarbejdernes overholdelse af GDPR-reglerne.

Sørg for, at I har en proces på plads til at løse eventuelle problemer med manglende overholdelse, og at I tager de nødvendige skridt til at rette eventuelle problemer og forhindre dem i at gentage sig i fremtiden. Regelmæssig rapportering om jeres organisations overholdelse af GDPR-reglerne kan hjælpe med at sikre, at jeres medarbejdere er bevidste om deres ansvar og tager de nødvendige skridt til at beskytte persondata.

Afslutningsvis kan det være en udfordring at få medarbejderne til at overholde GDPR-reglerne, men det er vigtigt at sikre beskyttelsen af persondata og undgå potentielle bøder og sanktioner. Ved at tilbyde træning og uddannelse, kommunikere konsekvenserne, skabe en overholdelseskultur, gå foran med et godt eksempel, bruge teknologi og overvåge og revidere overholdelse, kan organisationer sikre, at deres medarbejdere er opmærksomme på og overholder GDPR-reglerne. Ved at tage en proaktiv tilgang til compliance kan organisationer beskytte personlige data og undgå potentielle risici for virksomheden.

En lettere måde at overholde GDPR

Med AI-drevet data discovery kan I identificere data på få minutter, hvilket sparer jeres medarbejdere værdifuld tid og lader dem fokusere på andre opgaver. Vores RequestManager fjerner stresset ved at reagere på DSAR’er, og vores brugervenlige tilføjelsesprogram til Outlook giver folk en enkel måde at dele data på sikkert. Hos Safe Online har vi lavet løsninger, så organisationer kan behandle deres følsomme data ansvarligt. Se vores værktøjer her:

DataMapper – Find jeres følsomme persondata →

RequestManager – håndter følsomme persondata →

ShareSimple – send og anmod om følsomme persondata →

Sebastian Allerelli