Skip to main content

Hent en gratis NIS2-vejledning her

NIS2 repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at styrke sikkerheden inden for digitale netværk og informationssystemer. Med vores whitepaper får I en udførlig opskrift på, hvordan I bliver compliant med direktivet.

Download whitepaper til NIS2

Derfor er det vigtigt at overholde NIS2

Cybersikkerhed har aldrig været vigtigere end nu, og med indførelsen af EU’s NIS2-direktiv står organisationer over for en ny udfordring. NIS2, eller Network and Information Systems Directive 2, er udformet med det formål at styrke sikkerheden inden for digitale netværk og informationssystemer på tværs af EU. Direktivet er ikke blot et krav fra myndighederne, men en strategi til at beskytte organisationer mod stadig mere sofistikerede cybertrusler.

Vil du have hjælp til at beskytte jeres persondata?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Risikoen ved ikke at overholde NIS2

Er I sikker på , at jeres organisation overholder NIS2-kravene? Har I gennemført en grundig risikovurdering? Er der klare procedurer for håndtering af sikkerhedsbrud? Er I i overensstemmelse med de seneste opdateringer i direktivet?

Hvis man ikke overholder NIS2 kan det have alvorlige konsekvenser. Udover at udsætte jeres organisation for potentielle sikkerhedsbrud, kan manglende overholdelse også føre til juridiske og økonomiske konsekvenser. EU har iværksat NIS2 for at beskytte organisationer og samfundet som helhed, og overholdelse er afgørende for at sikre et sikkert digitalt miljø.

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Vi yder hjælp til NIS2

Har du spørgsmål om NIS2 eller brug for vejledning om, hvordan din organisation kan overholde direktivet? Vi er her for at hjælpe. Tag det første skridt mod NIS2-compliance ved at downloade vores vejledning her.

Download whitepaper til NIS2

Sebastian Allerelli
Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn