Skip to main content

Hvad er sensitive data discovery?

Sensitive data discovery henviser til processen med at identificere og lokalisere følsomme oplysninger i en organisations datasystemer. Disse oplysninger kan omfatte finansielle data, personlige oplysninger, intellektuel ejendom og fortrolige forretningsoplysninger. Målet med sensitive data discovery er at beskytte følsomme oplysninger og forhindre uautoriseret adgang til dem.

 

GDPR og sensitive data discovery

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er en forordning udarbejdet af EU til at beskytte data og privatlivets fred for alle personer inden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I henhold til GDPR er virksomheder forpligtet til at træffe passende foranstaltninger for at beskytte følsomme personoplysninger. Dette omfatter blandt andet implementeringen af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af følsomme persondata. Det er vigtigt for virksomheder at forstå deres forpligtelser i henhold til GDPR. Hvis man undlader dette, kan det medføre bøder og skade på virksomhedens omdømme.

 

Få en GRATIS licens til ShareSimple i dag!

Sådan finder man følsomme data

Der findes overordnet to forskellige metoder til at finde ens følsomme data; manuel data-lokalisering eller brugen af et sensitive data discovery-værktøj.

Manuel data-lokalisering indebærer gennemgang og scanning af de data, der er gemt i virksomhedens datasystemer, for at identificere følsomme oplysninger. Denne metode er tidskrævende og genstand for menneskelige fejl, men den kan være nyttig for små organisationer med begrænsede mængder af data.

Sensitive data discovery-værktøjer automatiserer processen med at finde følsomme data. Disse værktøjer bruger avancerede algoritmer til at scanne og identificere følsomme oplysninger i en virksomhedes datasystemer. Denne metode er mere effektiv end manuel data discovery og er velegnet til store organisationer med store mængder data. Sensitive data discovery-tjenester leveres af tredjepartsvirksomheder, der har specialiseret sig i at finde følsomme data. Disse virksomheder tilbyder en række tjenester, herunder GDPR-vurderinger og data discovery software. Sensitive data discovery-værktøjer er ideelle til organisationer, der ikke har ekspertise eller ressourcer til selv at lede efter følsomme data.

 

Hvad et sensitive data discovery-værktøj kan gøre for jer

Et værktøj til sensitive data discovery er designet til at hjælpe virksomheder eller organisationer med at identificere og klassificere følsomme data i deres systemer, herunder data gemt på servere, cloud-lagring og slutbrugerenheder. Nogle af de vigtigste fordele ved at bruge et værktøj til at finde følsomme data omfatter:

  1. Klassificering af data: Værktøjet hjælper med at identificere følsomme data og klassificere dem baseret på deres følsomhedsgrad og risiko. Det gør det lettere at afgøre, hvilke data der skal beskyttes, og hvordan de skal beskyttes.
  2. Overholdelse af GDPR: Værktøjet hjælper organisationer med at overholde forskellige regler som GDPR, HIPAA og PCI-DSS ved at identificere følsomme data, der skal beskyttes.
  3. Forebyggelse af datatab: Værktøjet hjælper med at forhindre, at følsomme data lækkes ved et uheld eller stjæles forsætligt ved at registrere data, der flyttes uden for organisationens netværk, og træffe passende foranstaltninger.
  4. Datastyring: Værktøjet giver et centraliseret overblik over følsomme data, hvilket gør det lettere for organisationer at administrere, overvåge og kontrollere adgangen til følsomme oplysninger.
  5. Trusselsdetektion: Værktøjet kan hjælpe organisationer med at opdage potentielle trusler mod følsomme data ved at overvåge mistænkelig aktivitet og advare sikkerhedsteams om nødvendigt.

Alt i alt kan et værktøj til at finde følsomme data give organisationer en omfattende hjælp til at håndtere følsomme data, sikre at data er beskyttet og bringe virksomheden tættere på GDPR-compliance samt forhindre databrud.

 

Brug det i jeres virksomhed

Hos Safe Online har vi specialiseret os i sensitive data discovery. Vores mest populære værktøj til behandling af følsomme persondata er DataMapper. Dette værktøj er en tjeneste, der først og fremmest er bygget til at finde følsomme data på tværs af en virksomheds lokale eller cloud-baserede datasystemer. DataMapper er udviklet specielt til små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om DataMapper

Sebastian Allerelli