En smartere måde at håndtere følsomme data

PrivacyHub er en GDPR-platform for virksomheder. Platformen har tre værktøjer, som håndterer de centrale processer forbundet med at behandle følsomme data i overensstemmelse med GDPR, UK-GDPR, CCPA osv.

En platform til at håndtere følsomme data

Håndtering af følsomme data kan udgøre en nærmest uoverskuelig GDPR-udfordring for en virksomhed. Reglerne for beskyttelse af følsomme data er komplekse, omfattende og i forandring. For at behandle følsomme oplysninger ordenligt, har man brug for at få styr på alle de situationer, hvor man som virksomhed skal håndtere følsomme data. Dette omfatter

  • at infomere om data (GDPR-artikel 15)
  • at rette data (16)
  • at slette data (17)
  • at begrænse data (18)
  • at underrette om data (19)
  • at udlevere data (20)
  • at dokumentere data (30)

PrivacyHub er en platform, der gør en virksomhed i stand til at håndtere disse situationer. PrivacyHub har tre værktøjer, der tilsammen automatiserer de mest centrale dele af behandlingen af følsomme data.

PrivacyHub

Tre værktøjer til håndtering af følsomme data

DataMapper

Få styr på jeres følsomme data

For at behandle følsomme data, er man nødt til at vide præcist hvilke følsomme data, man har liggende. DataMapper er et Sensitive Data Discovery-værktøj, der bruger kunstig intelligens til at lokalisere og få et overblik over filer, billeder og mails, der indeholder følsomme oplysninger. DataMapper giver brugeren mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med denne data.

GDPR-ready

GDPR: Artikel 30 siger, at når jeres virksomhed indsamler, opbevarer og behandler persondata, er I ansvarlig for denne proces. Hver dataansvarlig og, hvor det er relevant, den dataansvarliges repræsentant, skal føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteter under dens ansvar. Det betyder, at I skal vide præcis, hvilke personlige data jeres virksomhed gemmer om kunder, kundeemner, medarbejdere, tidligere ansatte osv. Persondata er alt fra cpr-numre, sundhedsjournaler, telefonnumre og meget mere.

RequestManager

Gør det let for folk at anmode om deres data

RequestManager er en portal, hvori virksomheder kan modtage og behandle dataanmodninger fra kontakter. Med RequestManager gør man det brugervenligt og gennemsigtigt for kontakter at anmode om deres data. For jer som virksomhed bliver håndteringen af dataanmodninger let og struktureret.

GDPR-ready

GDPR: Kapitel 3 indeholder regler, der giver individuelle registrerede rettigheder i forhold til behandling af deres data, såsom ret til at blive informeret, ret til adgang, ret til berigtigelse, ret til at blive glemt, ret til dataportabilitet, ret til at begrænse behandling, ret til at trække samtykke tilbage, ret til at gøre indsigelse samt ret til at gøre indsigelse mod automatiseret behandling.

ShareSimple

Del følsomme oplysninger på en sikker måde

Når følsomme data skal deles, er det afgørende, at den er beskyttet. ShareSimple er et tilføjelsesprogram til Microsoft Outlook, der gør det muligt at sende eller modtage følsomme data i Outlook uden at bryde GDPR eller datasikkerheden. Dette gøres ved at skabe en krypteret forbindelse, hvor data kan deles sikkert. 

GDPR-ready

GDPR: Artikel 5 i GDPR siger, at personoplysninger skal behandles lovligt, retfærdigt og gennemsigtigt. Personoplysninger bør indsamles til specificerede og legitime formål og behandles på en måde, der sikrer passende sikkerhed for personoplysninger, herunder beskyttelse mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

Én platform til håndtering af følsomme data

PrivacyHub er skabt til at gøre virksomheder i stand til at udføre de tre vigtigste opgaver i forbindelse med at administrere følsomme data:

  • Lokalisering af følsomme data
  • Deling og anmodning af data
  • Håndtering af dataanmodninger

Med værktøjerne i PrivacyHub kan en virksomhed automatisere processerne fra at følsomme data kommer ind i virksomheden, mens følsomme data er i virksomheden til når følsomme data skal forlade virksomheden igen. PrivacyHub er skabt modulært, hvilket betyder, at virksomheder kan starte med én løsning og skalere eller tilføje en anden løsning, når behovet opstår.

Prøv PrivacyHub i jeres virksomhed

Start allerede i dag