Automatiseringer

Sæt GDPR-oprydning på autopilot

Gennem forbindelse til Azure Logic Apps kan man oprette automatiseringer til over 1.000 applikationer og platforme. DataMapper bruger Logic Apps’ omfattende workflow-motor, der understøtter HTTP- og REST API-handlinger til at udføre skræddersyede sam-handlinger. Brug automatiseringer til at skalere sletning af filer, udsendelse af mail-notifikationer, flytning af store mængder data og meget mere.

Ryd op i stor skala

Mange virksomheder finder den mængden af data, de akkumulerer, overvældede. Samtidig kan manuel datahåndtering kan være en ressourcekrævende proces, der fjerner fokus fra mere værdiskabende opgaver. Her kommer automatiseringer ind i billedet, som et værktøj der muliggør storstilet GDPR-oprydning.

Ved at bruge automatiseringer som et indledende oprydningstrin kan administrator reducere arbejdsbyrden for medarbejderne betydeligt. Derudover kan automatiseringer fungere som en forlængelse af virksomhedens privatlivspolitik, hvilket giver administratorer mulighed for at skabe overensstemmelse mellem virksomhedens udmeldte datahåndtering og dens reelle datapraksis.

Sådan fungerer det

Scenarie: En virksomhed ønsker at fjerne alle medarbejdermails i Outlook, der indeholder termen “corona”. Mailene skal slettes fra deres oprindelige placering, og en notifikation skal sendes til dokumentets ejer.

1. Overvågning
DataMapper udfører en daglig scanning og overvåger kontinuerligt Outlook for termen “corona” samt andre følsomme termer.

2. Notifikation
Hvis DataMapper finder mails, der opfylder de parametre eller betingelser, som brugeren har angivet – i dette tilfælde indeholder “corona” – vil det udløse en e-mail-notifikation til DataMapper-brugeren.

3. Automatisk sletning
Via en Logic App-integration udfører DataMapper en automatisering, der automatisk sletter de identificerede mails fra Outlook.

4. Automatiseringer i baggrunden
Når automatiseringen er aktiveret, kører Logic App i baggrunden og overvåger nye mails, der opfylder de specificerede kriterier, og tager løbende handling for at mindske risikoen.

Brugen af automatiseringer giver en effektiv løsning for administratorer, der proaktivt vil håndtere deres store mængde data ved at automatisere processen med at identificere og håndtere følsomme eller personlige data på en rettidig måde.

Muligheder

Avancerede integrationsmuligheder gør automatiseringer til et kraftfuldt værktøj til at automatisere databeskyttelses- og compliance-opgaver.

1. Trigger-baserede automatiseringer automatiseringer kan udnytte triggere fra DataMapper’s scanningsresultater. For eksempel, når DataMapper identificerer følsomme data, der opfylder specifikke kriterier (f.eks. data, der har overskredet deres opbevaringsperiode eller data, der overtræder compliance-regler), kan det automatisk udløse et workflow.

2. API-integrationer DataMapper understøtter HTTP- og REST API-handlinger, hvilket gør det muligt at kalde eksterne API’er direkte. Automatiseringer kan udnytte disse API’er til at udføre tilpassede operationer som datasletning, migration eller arkivering på tværs af forskellige platforme og tjenester.

3. Betinget logik og beslutningstagning Automatiseringer kan inkorporere kompleks betinget logik baseret på de dataindsigter, som DataMapper leverer. Dette muliggør dynamisk beslutningstagning i automatiseringen, der tilpasser sig forskellige scenarier dikteret af datas natur og compliance-behov.

4. Planlagte scanninger og rutinehandlinger Automatiseringer kan opsættes til at planlægge regelmæssige scanninger med DataMapper og efterfølgende udføre rutinemæssige datastyringshandlinger gennem workflows baseret på scanningsresultaterne.

5. Tilpassede notifikationer og advarsler Automatiseringer kan bruge DataMappers dataklassifikationsresultater til at sende advarsler og notifikationer til relevante administratorer eller medarbejderere.

6. Remedierings-automatiseringer Man kan designe workflows, der ikke kun opdager og giver besked, men også afhjælper datarelaterede problemer ved at bruge de kombinerede kapaciteter af DataMapper og Logic Apps.

7. Power Automate Mens Logic Apps-integrationer normalt kræver udvikling, er Power Automate en skabelon for en automatisering, der kan betjenes og administreres af almene medarbejdere uden behov for en udvikler eller IT-support. Med Power Automate kan almindelige medarbejdere nemt opsætte grundlæggende integrationer. For mere komplekse integrationer foretrækkes Logic Apps som løsning.

Forbind jeres datasystemer

DataMapper tilbyder tre typer connectors, der giver dig mulighed for at oprette automatiseringer med:

Native Connectors – Disse integrationer er integreret ved hjælp af DataMapper’s Service Integration Engine og inkluderer i øjeblikket Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint, Google Drive, Google Mail, Azure Blob Storage, lokale drev og netværksdrev (Windows Fileshare).

Logic Apps – DataMapper integrerer med Logic Apps for at udnytte deres avancerede automatiserings- og integrationsmotor, der giver adgang til over 1.000 integrationer. Se den fulde liste her.

Custom Connector – Logic Apps muliggør integration af enhvert RESTful API, hvilket giver fleksibilitet for kunder med specifikke integrationskrav.

Inspiration til automatiseringer

Her er ti eksempler på automatiseringer, der kan oprettes ved hjælp af DataMappers integration til Azure Logic Apps

1. Advarsler om følsomme data: Generer automatisk advarsler, når DataMapper identificerer følsomme data i jeres systemer. Disse advarsler kan sendes til compliance officerer eller dataansvarlige, så der kan tages øjeblikkelig handling.

2. Automatiseret datamaskering: Når DataMapper opdager følsomme oplysninger, kan Azure Logic Apps udløser en maskering eller redigering af data i produktionsmiljøer, hvilket forbedrer databeskyttelsen uden manuel indgriben.

3. Overholdelse af dataopbevaring: Brug DataMapper til at scanne efter data, der har overskredet deres opbevaringsperiode. Logic Apps kan derefter automatisere slette- eller arkiveringsprocessen baseret på jeres privatlivspolitik.

4. Klassificering af data: Når nye data kommer ind i systemet, scanner og klassificerer DataMapper dem. Logic Apps kan derefter tagge data i jeres datasystemer, så de håndteres korrekt fremadrettet.

5. Håndhævelse af privatlivspolitik: Når DataMapper opdager data, der overtræder jeres privatlivspolitik, kan Logic Apps starte en automatisering som underretter administratorer, logge hændelsen og, om nødvendigt, sætte data i karantæne indtil yderligere gennemgang.

6. Automatiseret adgangskontrol: Hvis DataMapper finder følsomme data i områder med upassende adgangsniveauer, kan Logic Apps automatisk justere tilladelserne, så kun autoriseret personale har adgang.

7. Automatiseret af respons på databrud: I tilfælde af et databrud kan en automatiseret respons udløses, som orkestrerer en række processer på tværs af jeres IT-sikkerhedssystemer, fra indledende analyse til inddæmning og afhjælpning.

8. Compliance-revision af tredjepart: Scan regelmæssigt data, der deles med eller opbevares af tredjepartsleverandører, ved hjælp af DataMapper. Hvis der opdages manglende overholdelse, kan Logic Apps automatisere notifikations- og afhjælpningsprocessen med leverandøren.

9. Håndtering af kundesamtykke: Brug DataMapper til at scanne for ændringer i kunders samtykke til dataanvendelse, som er gemt på tværs af systemer. Logic Apps kan automatisere justeringer i, hvordan kundedata håndteres, og sikre overensstemmelse med kundens præferencer og lovkrav.

10. Automatiseret rapportering: Opsæt periodiske scanninger med DataMapper til compliance-revisioner. Logic Apps kan samle disse fund i detaljerede rapporter og distribuere dem til jeres compliance-medarbejdere.

Datahåndtering i stor skala

En almindelig opsætning til at bruge DataMapper til at slette data indebærer først scanning og identificering af de følsomme data, der skal fjernes. Når disse data er blevet identificeret og kategoriseret, oprettes en automatisering, der automatisk igangsætter sletteprocessen.

Automatiseringen kan udløses baseret på specifikke kriterier, såsom identifikation af følsomme data eller udløbet af en opbevaringspolitik. Logic App’en kan derefter bruge DataMapper’s API til at få adgang til og slette de identificerede data fra forskellige kilder, herunder e-mailsystemer, netværksdrev, cloud-lagringsløsninger og mere.

Før implementeringen af en sådan proces, skal automatiseringen omhyggeligt planlægges og testes for at sikre, at det nøjagtigt identificerer og sletter de tilsigtede data. Derudover er det vigtigt at involvere relevante IT-ressourcer, som er kyndige i de involverede systemer. Vi vil levere de ressourcer, der har ekspertise i at implementere datastyringsprocesser.

Protect finance data