Skip to main content

En lettere måde at behandle personoplysninger

I en tid hvor det digitale fylder mere og mere er beskyttelse af personoplysninger samt følsomme forretningsdokumenter blevet en mere central opgave end nogensinde før. I Danmark står dataforordningen GDPR samt Persondataloven som afgørende lovtekster til at regulere håndteringen af personoplysninger og opretholde individuelle datarettigheder. Implementeringen af et GDPR-system kan gøre livet lettere for enhver virksomhed og medarbejder, der skal navigere gennem de komplekse lovkrav for databeskyttelse.

Bloggen her handler om hvordan et GDPR-system kan hjælpe virksomheder med opgaven om at behandle følsomme oplysninger.

GDPR om databeskyttelse

GDPR, eller General Data Protection Regulation, er den juridiske ramme fra EU, der fastsætter retningslinjer for indsamling og behandling af personlige oplysninger. Det er ikke kun en lovgivning; det er en afgørende skridt mod at give borgere kontrol over deres data og sikre, at virksomheder bruger disse oplysninger ansvarligt. Virksomheder, der behandler personoplysninger inden for EU, er, uanset størrelse, underlagt GDPR. Læs mere om GDPR her.

I praksis er virksomheder dybt afhængige af data. Fra kundeoplysninger til interne processer er data en værdifuld ressource for at drive forretning. Udover at være et juridisk krav, er databeskyttelse afgørende for at opretholde tilliden hos kunder, partnere, medarbejdere osv. Virksomheder står derfor over for en udfordring i forhold til at overholde GPDR, når de håndterer persondata. Læs mere om beskyttelse af persondata her.

Vil du vide mere om et GDPR-system?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Hvad er et GDPR-system?

Der er ikke et lovkrav til virksomheder om at anvende software til at afhjælpe GDPR. Det står en virksomhed frit for at håndtere følsomme oplysninger manuelt. En manuel tilgang indebærer papirarbejde og manuel overvågning af databehandlingsaktiviteter, hvilket er både kompliceret og tidskrævende. En virksomhed kan vælge at bruge et automatiseret systemer til at håndtere GDPR, et såkaldt GPDR-system, hvor man anvender teknologi til at effektivisere compliance.

Et GDPR-system består af ét eller flere forskellige typer af værktøjer designet til at hjælpe virksomheder med at administrere og beskytte persondata i overensstemmelse med GDPR. Her er nogle almindelige typer af værktøjer, der ofte findes i sådanne systemer:

 • Data Discovery-værktøjer: Disse værktøjer hjælper med at identificere og kortlægge, hvor persondata er gemt og hvordan det behandles i hele organisationen. De er afgørende for at opnå en klar forståelse af dataflowet og identificere potentielle risici.
 • Anmodningsportal-værktøjer (DSR-portal): Disse værktøjer kan effektivt assistere med korrekt modtagelse, svar og identitetsverifikation, når enkeltpersoner stiller specifikke anmodninger om deres data. En anmodningsportal hjælper med sikker dataindsamling, rettidig svar og fyldestgørende dokumentation.
 • Risikovurderingsværktøjer: Disse værktøjer evaluerer og kvantificerer risici ved behandlingen af persondata. De hjælper organisationen med at identificere potentielle trusler og sårbarheder og udvikle strategier til at mindske risici.
 • Adgangsstyringsværktøjer: Disse værktøjer giver mulighed for at styre, hvem der har adgang til persondata, og hvad de har tilladelse til at gøre med det. Dette bidrager til at sikre, at data kun er tilgængelig for de nødvendige personer og processer.
 • Databrudsværktøjer: Disse værktøjer overvåger og registrerer unormale aktiviteter, der kan indikere et potentiel databrud. De er afgørende for at opdage og reagere hurtigt på sikkerhedsbrud.
 • Emailportal-værktøjer: Værktøjer, der krypterer og sikrer persondata under overførsel og opbevaring. Dette hjælper med at opfylde GDPR’s krav om “data protection by design and by default.”
 • Rapporteringsværktøjer: Disse værktøjer muliggør oprettelse af rapporter og revisionsspor, der kan præsenteres for tilsynsmyndigheder for at dokumentere overholdelse af GDPR.
 • Consent Management-værktøjer: Hjælper med at håndtere og spore samtykker fra enkeltpersoner til behandling af deres persondata. Dette er afgørende, da GDPR kræver, at behandling af persondata skal være baseret på informeret og frivilligt samtykke.
 • Awarenessværktøjer: Værktøjer, der støtter medarbejderuddannelse og træning om databeskyttelse og GDPR, hvilket er afgørende for at sikre, at personalet er opmærksomt på og i stand til at overholde bestemmelserne.

Hvilke værktøjer man som virksomhed har brug for kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, industri, og kompleksitet af deres databehandlingsaktiviteter.

Fordele ved et GDPR-system

At bruge et GDPR-system, frem for at anvende en manuel tilgang til at beskytte data, har flere afgørende fordele, der kan gøre processen vedrørende beskyttelse af persondata mere overkommelig. Her er nogle af fordelene ved at vælge et GDPR-system:

 1. Beskyttelse: GDPR-systemer tilbyder ofte avancerede sikkerhedsfunktioner, herunder kryptering og adgangskontrol, der effektivt beskytter persondata og reducerer risikoen for menneskefejl.
 2. Tidsbesparende: Et GDPR-system automatiserer mange af de processer, der er involveret i at overholde databeskyttelsesreglerne. Dette reducerer behovet for manuelle handlinger, hvilket sparer tid.
 3. Compliance: GDPR-systemer er designet til at holde trit med og reagere på ændringer i lovgivningen. Dette sikrer, at virksomheder konstant er opdaterede og overholder de seneste krav uden manuelt at skulle holde sig ajour.
 4. Administration: Et GDPR-system giver mulighed for centraliseret administration af alle databeskyttelsesaktiviteter. Dette gør det lettere at styre og overvåge, hvordan persondata håndteres på tværs af organisationen.
 5. Databrud: Automatiserede systemer kan detektere og reagere hurtigere på potentielle databrud end manuelle processer. Dette er afgørende for at minimere skade i tilfælde af databrud.
 6. Dokumentation: Systemer automatiserer ofte udarbejdelse af rapporter, hvilket gør det nemmere for organisationer at identificere potentielle trusler og dokumentere deres overholdelse for tilsynsmyndighederne.

Vil I have GDPR-ryddet op i jeres mails?

Med et GDPR Risiko-scan af DataMapper kan I få scannet alle Outlook-konti i jeres virksomhed. I vil få nøglestatistik om alle (nuværende og tidligere) medarbejderes mails – herunder oplysninger om hvilke mails, medarbejdere og processer, der genererer GDPR-risiko.

Valg af det rigtige GDPR-system

At vælge det rigtige GDPR-system og de rette værktøjer bør baseres på jeres virksomhed. Her er nogle overvejelse man bør have med, når man vælger et GDPR-system:

 • Behov: Hvordan håndterer I personoplysninger, og hvilke behov har I brug for at få dækket.
 • Værktøjer: Sørg for at det GDPR-system I vælger indeholder de rette værktøjer.
 • Implementering: Hvor svært er systemet at implementere og anvende i praksis.
 • Udvidelse af jeres systemer: Et GDPR-system skal passe med jeres eksisterende IT-systemer og arbejdsprocesser.
 • Budget: Et GDPR-system giver ikke umiddelbart merværdi. Det er en udgift der på sigt kan spare jer for udgifter til GDPR-bøder og omdømmetab.
 • Leverandør: Overvej om leverandøren af GDPR-systemet pålidelig, hvor god er kundeservice og bliver systemet opdateret med seneste nyt inden for databeskyttelse.

Læs mere om valg af det rigtige GDPR-system her.

Kom igang med et GDPR-system

Et GDPR-system er ikke blot en hjælp til compliance; det er en investering i virksomhedens fremtidige succes og troværdighed. Ved at anvende et effektivt system kan virksomheder navigere sikkert gennem den komplekse opgave det er at beskytte persondata.

Hos Safe Online har vi skabt GDPR-systemet PrivacyHub for at gøre det lettere og mindre tidskrævende at håndtere persondata i overensstemmelse med GDPR. PrivacyHub har tre værktøjer, der gør det nemt at administrere følsomme data. Mens DataMapper er et Data Discovery-værktøj, er ShareSimple et emailportal-værktøj, og RequestManager er en Anmodningsportal-værktøj.

DataMapper - find jeres følsomme persondata
ShareSimple - send og modtag data sikkert i Outlook
RequestManager - håndter dataforespørgsler let

Sebastian Allerelli

Founder & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →