Skip to main content

En nemmere arbejdsdag

At være compliant med data vil sige, at man følger de datalovgivninger, der gælder for éns virksomhed. I Danmark betyder det, at man overholder den nationale Persondatalov og EU-forordningen GDPR. Kravene til at behandle personoplysninger gør det klart, at man skal beskytte de følsomme personoplysninger, man er i besiddelse af – oplysninger om kunder, ansatte og kontakter. Dette kan være en udfordrende opgave, da enhver behandling af personoplysninger indebærer en risiko for at eksponere data.

Denne blog handler om, hvordan man kan gøre opgaven væsentligt nemmere med compliance-software.

Vidste du, at kunstig intelligens og automatisering har reduceret længden af et databrud med 108 dage i gennemsnit? (IBM Newsroom)

Dette siger GDPR om håndtering af persondata

GDPR er designet til at beskytte europæiske borgeres datarettigheder. Dette betyder strenge sikkerhedsstandarder for, hvordan man som virksomhed håndterer persondata. For at behandle følsomme oplysninger på en måde der er compliant, skal man have styr på alle de situationer, hvor man håndterer persondata. Ifølge GDPR omfatter dette, når man:

 • Informerer om data (GDPR-artikel 15)
 • Retter data (16)
 • Sletter data (17)
 • Begrænser data (18)
 • Underretter om data (19)
 • Udleverer data (20)
 • Dokumenterer data (30)

Vil du vide mere om hvordan software kan hjælpe jeres GDPR?

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Tre processer, hvor man behandler persondata

Hvis man oversætter de førnævnte situationer, hvor man håndterer persondata til konkrete arbejdsprocesser i en virksomhed, kan man sige, at der er tre processer, som er centrale i forhold til at håndtere persondata:

 • Organisering af virksomhedens følsomme personoplysninger
 • Deling af følsomme personoplysninger
 • Besvarelse af personanmodninger om følsomme personoplysninger

Software til at opnå compliance

For at lette byrden ved at være compliant har virksomheder mulighed for at anvende compliance-software. Denne type software kan automatisere mange af de nødvendige opgaver, der er forbundet med at overholde GDPR. Det omfatter bl.a. dataindsamlings- og behandlingsprocesser, opdateringer i forhold til lovgivningsændringer og rapportering til myndighederne. Ved at bruge compliance-software kan virksomheder samtidig reducere risikoen for fejl og overtrædelser af reguleringerne. Det bevirker, at man som virksomhed, kan fokusere på sine kerneydelser, mens man overholder lovgivningen.

Start GDPR-oprydningen hvor det trænger mest

Følsomme data kan let ophobe sig i medarbejdernes mails. Med et GDPR Risiko-scan fra DataMapper får I en rapport, der viser potentielle GDPR-risici i virksomhedens Outlook-konti.

Sådan kan compliance-software hjælpe jer

Compliance-software kan hjælpe en virksomhed på en række måder, heriblandt:

 • Identificere følsomme data i virksomhedens datasystemer
 • Sikre at kun de rette personer har adgang til data med personoplysninger
 • Dele følsomme data sikkert
 • Oprette dokumentationen til datatilsyn

GDPR-software kan være en stor hjælp for virksomheder, der ønsker at overholde GDPR-kravene på en nemmere og mere effektiv måde. Det er stadig vigtigt at have en grundlæggende forståelse af GDPR og andre datalovgivninger, der gælder for jeres virksomhed.

Lad compliance-software hjælpe jer

De nævnte softwaretyper kan hjælpe jer med at administrere følsomme og personlige filer. Hos Safe Online har vi lavet løsninger til netop disse formål. Tilsammen udgør de vores GDPR-platform PrivacyHub, som håndterer de mest centrale opgaver for den enkelte medarbejder i forhold til at håndtere persondata. De tre værktøjer i PrivacyHub løser hver deres opgave og kan både bruges sammen eller hver for sig. Værktøjerne er:

DataMapper - find jeres følsomme persondata
ShareSimple - send og modtag data sikkert i Outlook
RequestManager - håndter dataforespørgsler let

Sebastian Allerelli

Grundlægger & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →

Kontakt mig i dag

GUIDE

Håndtering af følsomme persondata

GUIDE

Sådan findes persondata med Datamapping

GUIDE

Forberedelse til et datatilsyn