Skip to main content

Hvad er følsomme persondata?

Følsomme persondata er den del af personoplysninger, der anses for at være mere følsomme. Det vil sige, at hvis de afsløres, kan de forårsage større skade eller skade på en persons privatliv og sikkerhed. Eksempler på følsomme personoplysninger omfatter bl.a.:

  • Sundhedsjournaler
  • Økonomiske oplysninger
  • Biometriske data
  • Race
  • Religion
  • Seksuelle orientering
  • Politiske holdninger

Det omfatter derimod ikke navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og demografiske oplysninger. Generelt er håndtering og beskyttelse af følsomme personoplysninger underlagt strengere regler og sikkerhedsforanstaltninger sammenlignet med ikke-følsomme personoplysninger.

Følsomme forretningsdata

Vi bør også nævne følsomme forretningsdata. Selv om de regler, der beskytter dem, kan være forskellige, bør denne type data også beskyttes omhyggeligt. Følsomme forretningsoplysninger kan omfatte intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, planer om en fusion eller andre data, som ville have en negativ indvirkning på virksomheden, hvis de faldt i hænderne på en konkurrent.

Vil I have GDPR-ryddet op i jeres mails?

Med et GDPR Risiko-scan af DataMapper kan I få scannet alle Outlook-konti i jeres virksomhed. I vil få nøglestatistik om alle (nuværende og tidligere) medarbejderes mails – herunder oplysninger om hvilke mails, medarbejdere og processer, der genererer GDPR-risiko.

Hvad er lovgivningen for at beskytte følsomme persondata?

Lovgivningen for at beskytte følsomme persondata varierer fra land til land, men der er nogle overordnede retningslinjer og standarder, der er bredt anerkendt. Et centralt regelsæt, der har haft global indflydelse, er GDPR (Generel forordning om databeskyttelse), som er EU’s dataforordning, der gælder inden for EU. Læs mere om hvordan man behandler følsomme persondata i overensstemmelse med GDPR her.

Hvad sker der, hvis man eksponerer følsomme data?

Konsekvenserne af at eksponere persondata for virksomheder vil også variere og kan være relativt små til katastrofale, afhængigt af mængden af lækkede data, deres følsomhed og jeres virksomheds grad af uagtsomhed. Læs mere om konsekvenserne her.

Modtag vores nyhedsbrev!

I vores nyhedsbrev du får tips og tricks til hvordan du lettere kan håndtere GDPR fra vores grundlægger Sebastian Allerelli.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du samtidig en gratis licens for én bruger til ShareSimple, som giver dig en e-mail i Outlook. Dette særlige tilbud er kun for nye kunder, med en grænse på én licens pr. virksomhed.

Gør dette for at beskytte følsomme persondata

Et værktøj til data discovery kan hjælpe jer med at organisere jeres filer samt mail og beskytte de følsomme personoplysninger, I råder over. Det kan hjælpe jer med følgende:

Find ud af, hvor alle jeres data er gemt
Klassificer data efter deres følsomhed/risikoniveau, type og format
Vælg og implementer effektive og kompatible sikkerhedskontroller
Opret nøjagtige databeskyttelsesvurderinger
Rapportér brud på persondatasikkerheden og sikkerhedshændelser til tiden
Overvåg løbende jeres risikoniveau og vurder effekten af jeres databehandlingsaktiviteter
Gem dokumentation og opret revisionsrapporter for at overholde andre lovkrav

Læs mere om at beskytte følsomme persondata her.

Den smarte måde at beskytte følsomme persondata

Vi har udviklet Data Discovery-værktøjet DataMapper til nemt at finde, kortlægge og løbende overvåge følsomme data.

Sebastian Allerelli

Founder & COO hos Safe Online
Specialist i Ledelse, Risiko og GDPR

Følg mig på LinkedIn for at få små tips til GDPR her →