Dansk opstart ser vækstmuligheder i digital tillid – rejser 11,5 mio. kr

Dansk opstart ser vækstmuligheder i digital tillid – rejser 11,5 mio. kr

Fremtidens vinder-brands har styr på deres data overfor både kunder og myndigheder. Danske Safe Online ser et stort marked for løsninger, der hjælper virksomheder med deres data-etik, og investorer er så begejstrede, at Safe Online på kort tid har rejst 11,5 mio. til at udvikle og udbrede selskabets produkter.

København, 24. maj 2020

Danske virksomheder befnder sig for tiden i midten af en ”perfekt storm” på dataområdet. Fra den ene side bliver de mødt af bastante krav i EU’s forordning om persondatabeskyttelse (GDPR). Krav der bakkes op af forbrugerne, der i stigende grad forlanger, at virksomhederne passer godt på deres data. På den anden side fordrer den teknologiske udvikling, at virksomhederne gør sig datadrevne og altså bliver nødt til at indsamle og bearbejde stadig fere kundedata for at forblive relevante i markedet.

Derfor er en stærk data-etik og stor gennemsigtighed allerede nu afgørende for, om virksomheder er konkurrencedygtige. Det har virksomheden Safe Online tidligt set, og den har besluttet sig for at placere sig som en vigtig spiller i relationen mellem virksomheder og privatpersoner – med løsninger der netop skaber tillid og transparens.

– For en meget lille investering kan danske virksomheder opnå en meget stor efekt på dataområdet med vores produkter, siger Christian Bohn, adm. direktør for Safe Online.

Styrket brand gennem data-etik

Safe Online’s kerneprodukt, Connectid Business, er en cloud-baseret løsning, der hjælper virksomheder med at håndtere deres persondata- og privatlivspolitikker med særligt fokus på begæringer om indsigt i data. Connectid Business er en portal, som virksomhederne kan integrere ind i deres website, og i basisudgaven er den gratis.

– Med Connectid Business styrker virksomhederne deres brand, fordi kunderne kan se, at man tager persondata-området alvorligt. Samtidig opnår de en effektiv og ensartet måde at håndtere dataindsigtsbegæringer på, fortæller Christian Bohn.

Stærk mistillid

En ny undersøgelse fra Djøf understreger, hvor vigtigt det er at have styr på sin data-etik og sine privatlivspolitikker: Ifølge undersøgelsen har danskerne har en udbredt mistillid til både private virksomheder og det ofentlige, når det kommer til at håndtere vores data sikkert og betryggende.

41 pct. siger, at de ikke har tillid til, at de trygt kan dele deres oplysninger med virksomheder, mens 20 pct. ikke har tillid til, at de ofentlige myndigheder behandler personlige oplysninger fortroligt.

Samtidig har 41 pct. af befolkningen overhovedet ikke (eller kun i mindre grad) overblik over, hvilke af deres personlige data de ofentlige myndigheder har. 66 pct. af danskerne mangler overblikket, når det gælder private virksomheder.

– Det begynder for alvor at gå op for os, at vores personlige data er værd at beskytte. Derfor tager vi i stigende grad fat i virksomhederne for at få styr på, hvilke data de har om os, og ikke mindst hvordan de bruger dem, siger Christian Bohn, adm. direktør for Safe Online.

Stort behov for automatisering

Herhjemme er mange virksomheder slet ikke parat til at håndtere begæringer om indsigt i data. Det peger ingeniørforeningen IDA på efter at have spurgt sine IT-ansvarlige medlemmer om de første erfaringer med GDPR. Hele 56 pct. ved ikke, om deres arbejdsplads har fået henvendelser fra borgere/kunder vedrørende indsigtsret, mens hver femte svarer, at det har de. Samtidig fortæller mere end halvdelen ”nej/ved ikke” til spørgsmålet om, deres arbejdsplads har understøttende systemer til at håndtere begæringer om indsigt.

– De feste undervurderer, hvor meget arbejde der er i at svare på en indsigtsbegæring. I en typisk dansk virksomhed vil kundedata være spredt og 6-7 kernesystemer og det tager rask væk 30-40 arbejdstimer at samle alle data og besvare henvendelsen, fortæller Christian Bohn.

Safe Online kan håndtere hele den proces lige fra portalen, der modtager begæringer om dataindsigt, over en automatiseret indsamling på tværs af virksomhedernes interne systemer til en sikring af, at data udleveres til de rette gennem verifikation af identitet via e-mail og sms, samt via 3. parts ID-systemer som NemID og BankID. Endelig tilbyder Safe Online et e-mailprodukt, der udveksler data sikkert, uden at kunderne skal installere besværlige digitale certifikater.

Transparens bliver en konkurrenceparameter

Samtidig afslører Deloitte’s rapport “Marketing Trends 2020” en foruroligende tendens blandt forbrugerne: Mere end halvdelen (53 pct.) af de adspurgte vil aldrig bruge en virksomheds produkter, hvis virksomheden sælger kundernes data videre.

– De internationale undersøgelser fortæller os uden tvivl, at du som virksomhed skal være åben om, hvordan du anvender og håndterer dine kunders data. Og du skal gøre det nemt at få indblik i data, understreger Christian Bohn.

Investorer bakker op

Med kunder i 15 forskellige lande og et stærkt markedspotentiale, har Safe Online tiltrukket opmærksomhed fra en række professionelle investorer. Det har betydet, at virksomheden på kort tid har rejst 11,5 mio. kroner til sin fortsatte ekspansion.

I investorkredsen fnder man den erfarne business angel, Gregers Kronborg, som også er nykonstitueret bestyrelsesformand. Gregers Kronborg har som investor og mentor været involveret i bl.a. virksomheder som Trustpilot, Spotify, iZettle, Napatech og Asetek, Tobii, EpiServer samt Avito.

– Jeg ser virkelig store muligheder for Safe Online. Faktisk tror jeg på, at de kan etablere sig som en ”Zendesk for data”, siger Gregers Kronborg og peger på, at danske Zendesk blev en global succes på at gøre helpdesk-området enkelt og desigmæssigt lækkert.

– Safe Online har nogle af de samme kvaliteter på området for persondata, data-etik og transparens, siger Gregers Kronborg.

Desuden har den garvede start-up investor, Henrik Kähler, valgt at investere i Safe Online:

– Det står stadig mere klart, at tillid mellem forbrugere og virksomheder bliver en afgørende faktor for at være konkurrencedygtig i fremtiden. Safe Onlines produkter er nyskabende, fordi de hjælper både virksomhederne og forbrugerne med at opbygge den tillid nemt og efektivt. Men Safe Online har også en spændende vision for næste step: Hvordan forbrugere og virksomheder i fællesskab kan frigøre potentialet i data – til gavn for begge parter, siger Henrik Kähler.

Kontakt:
Christian Bohn, CEO
+45 2013 6006
cbo@safeonline.dk