Fokus på digital ansvarlighed og dataetik – samt få DI’s Input

Danish
By 7. February 2019January 26th, 2021No Comments
digital ansvarlighed og dataetik – samt få DI’s Input

Regeringen har for nylig fremlagt 8 tiltag vedrørende virksomheders digitale ansvarlighed. I denne artikel undersøges Dansk Industri’s synspunkt på disse tiltag, samt vigtigheden i at have fokus på dataetik, så der er åbenhed og transparens ift. forbrugerne.

Regeringen har for nyligt fremlagt 8 tiltag, der skal sikre et større fokus på virksomheders digitale ansvarlighed. Heriblandt er der et tiltag der kræver, at der fremover i virksomheders årsopgørelse skal redegøres for deres dataetiske politik. Dette skal være med til at gøre virksomheden mere transparent for forbrugerne, samt hjælpe med at gøre ansvarlig håndtering af data mere attraktivt for virksomhederne.

Dansk Industri, DI, er tilfredse med dette nye fokus på digital ansvarlighed, men vil gerne være med til at udvikle det yderligere. DI’s direktør, Lars Frelle-Petersen, mener at der skal ske en generel holdningsændring i virksomhederne, for at sikre at disse tiltag kommer til at lykkedes.

”Når de otte nye initiativer skal konkretiseres, er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, at det skal være attraktivt, enkelt og nemt, frem for en papirtiger og en showstopper for innovativ forretningsudvikling” udtaler Lars Frelle-Petersen.

Derudover, mener Frelle-Petersen også, at it-sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og ansvarlig dataanvendelse skal sammentænkes i digital ansvarlighed, da en opsplitning vil resultere i et snævert fokus på dem hverisær.

DI viser et positivt synspunkt overfor regeringens udspil og fremhævelsen af data ansvarlighed.

Connectid Business er udviklet med dette fokus og kan sikre at virksomheder kan demonstrere dataansvarlighed gennem åbenhed og transparens. Connectid Business kan, på en enkel og systemunderstøttet måde, hjælpe virksomheden med at håndtere forespørgslerrelateret til Persondataforordningen (GDPR), og på en sikker og forsvarlig mådehåndtere udlevering af persondata (dataportabilitet og indsigtsret). Connectid Business hjælper dermed virksomheder til at signalere god data etik.

Hele artiklen kan læses her.

Hvis din/jeres virksomhed er interesserede i at høre mere om, hvordan Connectid Business kan hjælpe jer med at udvise data ansvarlig og etisk adfærd, er I meget velkomne til at kontakte os.