Databeskyttelse – Tjek hvem der har dine data nemt og gratis

DatasikkerhedPrivacy
By 18. februar 2020No Comments
databeskyttelse app

“Hvilke firmaer har personoplysninger om mig? Og hvordan får jeg dem til at slette de oplysninger?”

Hvis du har tænkt over de to spørgsmål, er du langt fra den eneste. Databeskyttelse og personfølsomme data er kommet på alles læber, siden GDPR-lovgivningen så dagens lys i 2018. 

Og heldigvis er det i dag både nemt og gratis at få virksomheder til at slette de oplysninger, de har om dig.

Du skal blot downloade Connectid Personal appen. Og efter få minutter kan du være i gang med at sortere i, hvilke virksomheder du ønsker skal have adgang til dine persondata – og hvilke der ikke skal. 

Databeskyttelse: Connectid personal

Download Connectid Personal

Connectid Personal kan downloades gratis i App Store og på Google Play.

Connectid personal i App store
Connectid personal i Google Play

I dette blogindlæg går vi i dybden med Connectid Personal og forklare, hvordan den kan hjælpe med at beskytte dine data.

Men før vi kommer så langt, klæder vi dig på til at forstå nogle vigtige og centrale begreber omkring databeskyttelse:

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en lovgivning, som er indført af EU. Loven trådte i kraft d. 25. maj 2018 og efter den dato skal alle virksomheder, der opererer i EU, følge reglerne. I daglig tale kaldes GDPR-lovgivningen for persondataforordningen.

Loven dikterer, hvordan virksomheder skal håndtere, opbevare og beskytte de personoplysninger, som de indsamler om deres kunder og ansatte. Hvis en virksomhed bliver afsløret i at sløse med disse oplysninger, kan det udløse store bøder.

Det er i høj grad denne lovgivning, der har sat databeskyttelse og personfølsomme oplysninger på dagsordenen i den offentlige debat.

GDPR-lovgivningen er utrolig kompleks og indeholder mange krav til virksomheder. Her er nogle af de vigtigste ting, som virksomheder skal gøre for at overholde GDPR-lovgivningen:

  • Føre fortegnelser over hvordan virksomheden håndterer personoplysninger
  • Dokumentere at virksomheden følger lovens principper for god databehandling
  • Dokumentere at virksomheden har indført relevante og passende tekniske og organisatoriske ændringer
  • Oplyse både ansatte og kunder om, hvordan deres data behandles

Hvad er personoplysninger?

Kort fortalt er personoplysninger information, der i sidste ende kan identificere en bestemt person. CPR-numre, registreringsnumre på biler, billeder, fingeraftryk og lægejournaler er eksempler på den slags oplysninger.

GDPR-lovgivningen opdeler personoplysninger i to hovedkategorier:

→ Almindelige personoplysninger

→ Følsomme personoplysninger

Du kan læse mere om begge disse i vores indlæg om personoplysninger

Hvad er databeskyttelse? 

Alle har grundlæggende ret til, at deres personoplysninger beskyttes. 

Og alle der behandler personoplysninger – eksempelvis myndigheder eller virksomheder – er forpligtet til at beskytte de personoplysninger. 

Og de rettigheder og forpligtelser går samlet under betegnelsen ‘databeskyttelse’. 

Hvordan virker Connectid Personal appen?

Nu har du fået en indføring i nogle af de mest centrale begreber og termer, når det kommer til databeskyttelse.

Og i vores digitale tidsalder er der ingen tvivl om, at vi som borgere igen og igen afgiver oplysninger. 

Danmarks Statistik har undersøgt danskernes holdning til at afgive personoplysninger til sociale medier. Og i 2015 havde 30% af danskernes sikkerhedsbekymringer ved det, mens tallet var faldet til 17% i 2019.

Sociale medier er bare én arena, hvor vi kan afgive vores personoplysninger. Så dine personoplysninger ligger formentlig hos mange forskellige virksomheder.
Og hvordan får du så hånd i hanke med dem eller helt slettet dine data? Her kommer Connectid Personal i spil!

Appen kan grundlæggende tre ting:

Databeskyttelse: App der tjekker dine data

Find virksomheder der har dine data

Du kan få appen til at scanne din e-mail – den scanner kun afsender- og datofeltet – herefter får du navnene på de virksomheder, der ligger inde med oplysninger om dig. 

Du kan også selv indtaste navnene på virksomheder, som du formoder har personoplysninger om dig.

Bed virksomhederne om dine data – for indsigt eller sletning

Når du har listen over virksomhederne i Connectid Personal kan du nemt – via appen – kontakte de enkelte virksomheder. 

Her kan du eksempelvis bede om at få indsigt i de data de måtte ligge inde med, eller helt at få slettet de oplysninger, de har om dig.

Databeskyttelse: App der tjekker dine data
Databeskyttelse: App der tjekker personoplysninger

Bevar nemt overblik over dine data

Connectid Personal gør det derudover nemt at holde overblik over, hvem der har dine data. Du kan altså via appen skabe overblik over, hvilke virksomheder der har personoplysninger om dig. Samt løbende opdatere hvilke tilladelser de givne virksomheder har til dine data.

Når du bruger Connectid Personal appen tager du altså ansvar for dine data og minimerer dine online risici. Vil du også i gang?